Website ITC Việt Nam
Thông tin liên hệ ITC Việt Nam
Bảng giá bán lẻ loa ITC - Áp dụng 01.01.2024
logo ITC
TRANG CHỦ > THÔNG TIN ECT > BẢNG GIÁ BÁN LẺ LOA ITC - ÁP DỤNG 01.01.2024

Bảng giá bán lẻ loa ITC - Áp dụng 01.01.2024


Bảng giá bán lẻ các dòng loa âm trần ITC, loa hộp ITC, loa cột ITC, loa nén ITC, loa sân vườn ITC được áp dụng toàn quốc từ 01.01.2024. 

Chúng tôi luôn có chính sách chiết khấu hấp dẫn từ 15-20% cho mỗi đơn hàng tại https://itcvietnam.net. Vui lòng liên hệ số hotline trên website để biết thêm chi tiết.

Lưu ý: Có một số dòng sản phẩm dự án, giá phụ thuộc vào tỷ giá từng thời điểm nên chúng tôi không cập nhật giá trong bảng này, để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập link sau: loa thông báo ITC

1. Giá loa âm trần ITC, Loa gắn trần ITC

STT Model Hình ảnh Mô tả thiết bị Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính Bảo hành
1 T-104U Loa âm trần ITC công suất 1W - 2W - 3W: T-104U Loa âm trần ITC công suất 1W - 2W - 3W: T-104U 325.000 Chiếc 18 Tháng
2 T-105U Loa âm trần ITC công suất 1,5W - 3W - 6W: T-105U Loa âm trần ITC công suất 1,5W - 3W - 6W: T-105U 376.000 Chiếc 18 Tháng
3 T-106U Loa âm trần ITC công suất 3W - 6W - 9W: T-106U Loa âm trần ITC công suất 3W - 6W - 9W: T-106U 396.000 Chiếc 18 Tháng
4 T-105C Loa âm trần ITC chống cháy công suất 6W: T-105C Loa âm trần ITC chống cháy công suất 6W: T-105C 621.000 Chiếc 18 Tháng
5 T-106F Loa âm trần ITC công suất 3W - 6W: T-106F Loa âm trần ITC công suất 3W - 6W: T-106F 640.000 Chiếc 18 Tháng
6 T-206BC Loa âm trần ITC công suất 1.25W - 2.5W - 5W - 10W: T-206BC Loa âm trần ITC công suất 1.25W - 2.5W - 5W - 10W: T-206BC 678.000 Chiếc 18 Tháng
7 T-205A Loa âm trần ITC công suất 1.25W - 2.5W - 5W - 10W: T-205A Loa âm trần ITC công suất 1.25W - 2.5W - 5W - 10W: T-205A 734.000 Chiếc 18 Tháng
8 T-206A Loa âm trần ITC công suất 2.5W - 5W - 10W - 20W: T-206A Loa âm trần ITC công suất 2.5W - 5W - 10W - 20W: T-206A 850.000 Chiếc 18 Tháng
9 T-208BC Loa âm trần ITC công suất 1.77W - 3.75W - 7.5W - 15W: T-208BC Loa âm trần ITC công suất 1.77W - 3.75W - 7.5W - 15W: T-208BC 918.000 Chiếc 18 Tháng
10 T-104GK Loa gắn trần chống nước ITC T-104GK công suất 3W-6W Loa gắn trần chống nước ITC T-104GK công suất 3W-6W 1.055.000 Chiếc 18 Tháng
11 T-208A Loa âm trần ITC công suất 3.75W - 7.5W - 15W -30W: T-208A Loa âm trần ITC công suất 3.75W - 7.5W - 15W -30W: T-208A 1.060.000 Chiếc 18 Tháng
12 T-205CW Loa âm trần ITC công suất 2.5W - 5W - 10W - 20W: T-205CW Loa âm trần ITC công suất 2.5W - 5W - 10W - 20W: T-205CW 1.215.000 Chiếc 18 Tháng
13 T-206CW Loa âm trần ITC công suất 3.8W-7.5W-15W-30W: T-206CW Loa âm trần ITC công suất 3.8W-7.5W-15W-30W: T-206CW 1.483.000 Chiếc 18 Tháng
14 T-208CW Loa âm trần ITC công suất 5W - 10W - 20W - 40W: T-208CW Loa âm trần ITC công suất 5W - 10W - 20W - 40W: T-208CW 1.624.000 Chiếc 18 Tháng

2. Giá loa hộp ITC

STT Model Hình ảnh Mô tả thiết bị Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính Bảo hành
1 T-601S Loa gắn tường, hai đường tiếng ITC công suất 6W: T-601S Loa gắn tường, hai đường tiếng ITC công suất 6W: T-601S 750.000 Chiếc 18 Tháng
2 T-601 Loa hộp treo tường ITC công suất 3W - 6W - 10W: T-601 Loa hộp treo tường ITC công suất 3W - 6W - 10W: T-601 750.000 Chiếc 18 Tháng
3 T-611 Loa hộp treo tường ITC công suất 1.5W - 3W - 6W: T-611 Loa hộp treo tường ITC công suất 1.5W - 3W - 6W: T-611 1.088.000 Chiếc 18 Tháng
4 T-774 Loa hộp treo tường ITC công suất 15W: T-774 Loa hộp treo tường ITC công suất 15W: T-774 1.215.000 Chiếc 18 Tháng
5 T-774W Loa hộp treo tường ITC công suất 15W: T-774W Loa hộp treo tường ITC công suất 15W: T-774W 1.215.000 Chiếc 18 Tháng
6 T-775 Loa hộp treo tường ITC công suất 30W: T-775 Loa hộp treo tường ITC công suất 30W: T-775 1.485.000 Chiếc 18 Tháng
7 T-775W Loa hộp treo tường ITC công suất 30W: T-775W Loa hộp treo tường ITC công suất 30W: T-775W 1.485.000 Chiếc 18 Tháng
8 T-774H Loa hộp treo tường ITC công suất 2.5W - 5W - 10W - 20W: T-774H Loa hộp treo tường ITC công suất 2.5W - 5W - 10W - 20W: T-774H 1.610.000 Chiếc 18 Tháng
9 T-775H Loa hộp treo tường ITC công suất 3.75W - 7.5W - 15W - 30W: T-775H Loa hộp treo tường ITC công suất 3.75W - 7.5W - 15W - 30W: T-775H 1.906.000 Chiếc 18 Tháng
10 T-776 Loa hộp treo tường ITC công suất 45W: T-776 Loa hộp treo tường ITC công suất 45W: T-776 1.920.000 Chiếc 18 Tháng
11 T-776W Loa hộp treo tường ITC công suất 45W: T-776W Loa hộp treo tường ITC công suất 45W: T-776W 1.920.000 Chiếc 18 Tháng
12 T-733B Loa hộp treo tường ITC công suất 40W: T-733B Loa hộp treo tường ITC công suất 40W: T-733B 3.390.000 Chiếc 18 Tháng
13 T-733W Loa hộp treo tường ITC công suất 40W: T-733W Loa hộp treo tường ITC công suất 40W: T-733W 3.390.000 Chiếc 18 Tháng
14 T-776S Loa hộp treo tường ITC dùng ngoài trời, công suất 60W: T-776S Loa hộp treo tường ITC dùng ngoài trời, công suất 60W: T-776S 3.530.000 Chiếc 18 Tháng

3. Giá loa phóng thanh ITC, loa còi ITC, loa nén ITC

STT Model Hình ảnh Mô tả thiết bị Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính Bảo hành
1 T-720B Loa nén, loa phóng thanh ITC công suất 7.5W - 15W: T-720B Loa nén, loa phóng thanh ITC công suất 7.5W - 15W: T-720B 1.060.000 Chiếc 18 Tháng
2 T-720A Loa nén, loa phóng thanh ITC công suất 15W, 30W: T-720A Loa nén, loa phóng thanh ITC công suất 15W, 30W: T-720A 1.342.000 Chiếc 18 Tháng
3 VA-720R Loa còi ITC chống chịu thời tiết công suất 15W, 30W: VA-720R Loa còi ITC chống chịu thời tiết công suất 15W, 30W: VA-720R 1.875.000 Chiếc 18 Tháng
4 T-710K Loa Còi ITC chống chịu thời tiết công suất 12.5W - 25W - 50W: T-710K Loa Còi ITC chống chịu thời tiết công suất 12.5W - 25W - 50W: T-710K 2.866.000 Chiếc 18 Tháng

4. Giá loa sân vườn ITC, Loa tiểu cảnh ITC

STT Model Hình ảnh Mô tả thiết bị Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính Bảo hành
1 T-1900S Loa sân vườn ITC công suất 5W-10W: T-1900S Loa sân vườn ITC công suất 5W-10W: T-1900S 1.350.000 Chiếc 18 Tháng
2 T-1910S Loa sân vườn ITC T-1910S công suất 12.5W-25W Loa sân vườn ITC T-1910S công suất 12.5W-25W 1.350.000 Chiếc 18 Tháng
3 T-300B Loa sân vườn ITC công suất 7.5W-15W: T-300B Loa sân vườn ITC công suất 7.5W-15W: T-300B 2.372.000 Chiếc 18 Tháng
4 T-300A Loa sân vườn ITC công suất 12.5W-25W: T-300A Loa sân vườn ITC công suất 12.5W-25W: T-300A 3.050.000 Chiếc 18 Tháng
5 T-300J Loa sân vườn ITC công suất 15W-30W: T-300J Loa sân vườn ITC công suất 15W-30W: T-300J 5.040.000 Chiếc 18 Tháng

5. Giá loa cột ITC

STT Model Hình ảnh Mô tả thiết bị Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính Bảo hành
1 T-301 Loa cột trong nhà ITC công suất 10W: T-301 Loa cột trong nhà ITC công suất 10W: T-301 1.382.000 Chiếc 18 Tháng
2 T-701A Loa cột ngoài trời ITC công suất 5W - 10W: T-701A Loa cột ngoài trời ITC công suất 5W - 10W: T-701A 1.610.000 Chiếc 18 Tháng
3 T-302 Loa cột trong nhà ITC công suất 20W: T-302 Loa cột trong nhà ITC công suất 20W: T-302 1.730.000 Chiếc 18 Tháng
4 T-303 Loa cột trong nhà ITC công suất 30W: T-303 Loa cột trong nhà ITC công suất 30W: T-303 1.836.000 Chiếc 18 Tháng
5 T-702A Loa cột ngoài trời ITC công suất 10W - 20W: T-702A Loa cột ngoài trời ITC công suất 10W - 20W: T-702A 2.060.000 Chiếc 18 Tháng
6 T-304 Loa cột trong nhà ITC công suất 40W: T-304 Loa cột trong nhà ITC công suất 40W: T-304 2.330.000 Chiếc 18 Tháng
7 T-703A Loa cột ngoài trời ITC công suất 15W - 30W: T-703A Loa cột ngoài trời ITC công suất 15W - 30W: T-703A 2.530.000 Chiếc 18 Tháng
8 T-704A Loa cột ngoài trời ITC công suất 20W - 40W: T-704A Loa cột ngoài trời ITC công suất 20W - 40W: T-704A 2.910.000 Chiếc 18 Tháng

6. Giá chiết áp chỉnh âm lượng ITC

STT Model Hình ảnh Mô tả thiết bị Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính Bảo hành
1 T-672 Chiết áp ITC chỉnh âm lượng loa công suất 15W: T-672 Chiết áp ITC chỉnh âm lượng loa công suất 15W: T-672 380.000 Chiếc 24 Tháng
2 T-673 Chiết áp ITC chỉnh âm lượng loa công suất 30W: T-673 Chiết áp ITC chỉnh âm lượng loa công suất 30W: T-673 438.000 Chiếc 24 Tháng
3 T-674 Chiết áp ITC chỉnh âm lượng loa công suất 60W: T-674 Chiết áp ITC chỉnh âm lượng loa công suất 60W: T-674 495.000 Chiếc 24 Tháng
4 T-675 Chiết áp ITC chỉnh âm lượng loa công suất 100W: T-675 Chiết áp ITC chỉnh âm lượng loa công suất 100W: T-675 608.000 Chiếc 24 Tháng
ITC VIỆT NAM - PHÂN PHỐI ITC CHÍNH HÃNG

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH ECT - Phân phối ITC chính hãng

Số 6, lô 10 Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 090.606.5811
MST: 0107628245
Email: sales@ect.vn
Website: itcvietnam.net
[Bản đồ đường đi]
ITC Việt Nam - Phân phối ITC chính hãng

CÔNG TY TNHH ECT - Phân phối ITC chính hãng

Địa chỉ: Số 6, lô 10 Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 090.606.5811
MST: 0107628245
Email: sales@ect.vn
Website:itcvietnam.net
[Bản đồ đường đi]
ITC Việt Nam - Phân phối ITC chính hãng
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông NGÔ QUANG DU